Nyheter og presse

Nyutnevnt CFO, konserndirektør for økonomi og it

Det nye Wakeup-hotellet i Bernstorffsgade er klart til å ta imot bestillinger

Nyutnevnt COO, konserndirektør for Drift & HR

Utnevnelser i Arp-Hansen Hotel Group