Gjenglemte ting

Hvis du har glemt igjen en ting under ditt opphold på Copenhagen Island, ber vi deg fylle ut skjemaet nedenfor.

I skjemaet skal den gjenglemte effekten beskrives så nøyaktig som mulig samt hvor den er gjenglemt (hvis den er gjenglemt på et rom, må du oppgi romnummeret). Det er dessuten viktig å angi hvilken dato effekten kan være gjenglemt.

Vi vil kontakte deg for å bekrefte om gjenstanden er funnet eller ikke. Hvis vi finner effekten, vil vi likeledes avtale videre fremgangsmåte.

Copenhagen Island forbeholder seg retten til kun å oppbevare gjenglemte effekter i 1 måned. Deretter blir effektene sendt til hittegodskontoret i Vanløse. Hvis du først kontakter hotellet etter tre måneder, henviser vi til hittegodskontoret.

 

OBS! Copenhagen Island påtar seg ikke ansvar for gjenglemte effekter og kan ikke garantere at det du har glemt under oppholdet, blir funnet.

Mottakeren betaler uavhengig av hvilken forsendelsesmåte som er valgt. Copenhagen Island står ikke ansvarlig for forsendelsen eller eventuelle avvik i postforsendelsen.