Pin it

Parkering

Copenhagen Island disponerer 47 parkeringsplasser, som koster DKK 140,- per dag og administreres av APCOA. Vi anbefaler at du henvender deg i resepsjonen ved ankomst – det er også her du kjøper parkeringsbillett. Husk å parkere på en plass som er merket "hotellparkering".

Har vi ikke flere ledige parkeringsplasser, henviser vi til Fisketorvets innendørs parkeringshus like ved siden av hotellet. Parkeringstillatelse til Fisketorvets parkeringshus kan kjøpes i resepsjonen, som også er behjelpelig med å vise veien dit.

Det er ikke mulig å reservere eller garantere plass på hotellets parkering.