Parkering

Copenhagen Island disponerer 47 parkeringsplasser. Parkering koster 150 DKK per dag og administreres av APCOA. Vi anbefaler at du henvender deg i resepsjonen ved ankomst – det er også her du kjøper parkeringsbillett. Biler uten gyldig billett, risikerer et straffegebyr på 750 DKK per døgn. Husk å parkere på en plass som er merket «hotellparkering». Parkering på Nykredits plasser er ikke tillatt for hotellets gjester.

Dersom vi ikke har flere ledige p-plasser, henviser vi til Fisketorvets parkeringshus. Parkeringstillatelse kjøpes når du sjekker inn i resepsjonen.

Døgnpris

  • Parkering ved Copenhagen Island koster 150 DKK
  • Parkering i Fisketorvets p-hus koster 150 DKK


Det er ikke mulig å reservere eller garantere plass på hotellets parkering.

Les mer om alle Arp-Hansens parkeringsmuligheter her