Parkering

Copenhagen Island disponerer 47 parkeringsplasser, som koster DKK 150,00 per dag og administreres av APCOA. Vi anbefaler at du henvender deg i resepsjonen ved ankomst – det er også her du kjøper parkeringsbillett. Biler uten gyldig billett risikerer et straffegebyr på DKK 750,00 per døgn. Husk å parkere på en plass som er merket «hotellparkering». Parkering på Nykredits plasser er ikke tillatt for hotellets gjester.

Dersom vi ikke har flere ledige p-plasser, henviser vi til Fisketorvets parkeringshus. Tillatelse til å parkere kjøpes når du sjekker inn i resepsjonen.

Døgnpris

  • Parkering ved Copenhagen Island koster DKK 150,-
  • Parkering i Fisketorvets p-hus koster DKK 150,-


Det er ikke mulig å reservere eller garantere plass på hotellets parkering.